Facebook Digital Content Executive

Fulltime
Ho Chi Minh
04 Positions

JOB DESCRIPTION:

 • Vận hành và phát triển các trang Facebook, Instagram trong hệ thống
 • Trực tiếp vận hành, phát triển và chịu trách nhiệm cam kết số liệu KPIS về hiệu quả doanh thu của các trang Facebook, Instagram trong hệ thống.
 • Thực hiện việc đo lường, phân tích số liệu và đánh giá hiệu quả của các nội dung được phát hành trên Facebook
 • Thực hiện các chiến lược nội dung tăng lượt tương tác và doanh thu trên các trang Facebook, Instagram phụ trách.
 • Thực hiện toàn bộ các nhóm công việc cung cấp số liệu trên các trang Facebook, Instagram phụ trách.
 • Thực hiện toàn bộ các nhóm công việc theo kế hoạch/dự án trên các trang Facebook, Instagram phụ trách.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi bản quyền trên các trang Facebook, Instagram phụ trách.
 • Thực hiện việc tìm kiếm và cung cấp các dữ liệu liên quan để đưa ra xu hướng nội dung digital phục vụ cho việc sản xuất
 • Guideline team Production sản xuất nội dung đáp ứng các tiêu chí phù hợp trên từng nền tảng digital
 • Cung cấp các báo cáo, nghiệm thu liên quan và theo yêu cầu

JOB REQUIREMENTS:

 • Ưu tiên tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan Kinh tế, Quản trị kinh doanh & Marketing …
 • Các chứng chỉ social được chứng nhận bởi Meta
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về việc quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng digital

CONTACT INFORMATION:

 • CV/Porfolio gửi về email: [email protected]
 • Tiêu đề email: Họ tên_Facebook Digital Content Executive