Jack – J97

Chính sách Reaction, Cover, Parody MV JACK | LAYLALAY

Chính sách Reaction

Các thông tin bắt buộc trong Description:

1. Link MV gốc: LAYLALAY | Jack – J97: https://youtu.be/bTFoZBIIu4E
2. Composer & Singer: JACK (J97)
3. © Bản quyền thuộc về JACK – J97

Nội dung Reaction: Play MV tách ra thành nhiều phần để reaction, thời gian play MV tối đa mỗi lượt để reaction: 30s

Chính sách Cover & Parody

1. Không có chính sách Parody
2. Được phép Cover từ ngày 12/05/2021, nhưng tác giả sẽ xác nhận quyền sở hữu (claim) trên bản cover này.

* Chính sách này được áp dụng đối với tất cả nền tảng số.
* Việc claim video cover này không gây ảnh hưởng đến kênh của bạn. Đây không phải là một cảnh báo vi phạm bản quyền.
* Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ: [email protected]
Jack - J97 | Là 1 Thằng Con Trai | M/V
Jack - J97 | Hoa Hải Đường | M/V

Chính sách Reaction, Cover, Parody MV JACK | ĐOM ĐÓM

Được phép Reaction từ ngày 28/12/2020

Các thông tin bắt buộc trong Description:

1. Link MV gốc: Đom Đóm | Jack – J97: https://youtu.be/4CCGI83vOVo
2. Composer & Singer: JACK (J97)
3. © Bản quyền thuộc về JACK – J97

Nội dung Reaction: Play MV tách ra thành nhiều phần để reaction, thời gian play MV tối đa mỗi lượt để reaction: 30s

Chính sách Cover & Parody

1. Không có chính sách Parody
2. Được phép Cover từ ngày 02/01/2021, nhưng tác giả sẽ xác nhận quyền sở hữu (claim) trên bản cover này.

* Chính sách này được áp dụng đối với tất cả nền tảng số.
* Việc claim video cover này không gây ảnh hưởng đến kênh của bạn. Đây không phải là một cảnh báo vi phạm bản quyền.
Jack - J97 | Là 1 Thằng Con Trai | M/V
jack hoa hai duong

Chính sách Reaction, Cover, Parody MV Hoa Hải Đường | Jack – J97

Được phép Reaction từ ngày 24/09/2020

Các thông tin bắt buộc trong Description:

1. Link MV gốc: Hoa Hải Đường | Jack: https://youtu.be/Bhg-Gw953b0
2. Composer & Singer: JACK (J97)
3. © Bản quyền thuộc về JACK – J97

Nội dung Reaction: Play MV tách ra thành nhiều phần để reaction, thời gian play MV tối đa mỗi lượt để reaction: 30s

Chính sách Cover & Parody

Vui lòng liên hệ email [email protected] để thỏa thuận.

Jack - J97 | Là 1 Thằng Con Trai | M/V

Chính sách MV Là 1 Thằng Con Trai | Jack – J97

Được phép Reaction từ ngày 17/03/2020

Các thông tin bắt buộc trong Description:

1. Link MV gốc: Là 1 Thằng Con Trai | Jack: https://youtu.be/vjZsxtlJ-_M
2. Composer & Singer: JACK (J97)
3. © Bản quyền thuộc về JACK – J97

Nội dung Reaction: Play MV tách ra thành nhiều phần để reaction, thời gian play MV tối đa mỗi lượt để reaction: 30s

Chính sách Cover & Parody

1. Không có chính sách Parody
2. Được phép Cover, nhưng tác giả sẽ xác nhận quyền sở hữu (claim) trên bản cover này.

* Chính sách này được áp dụng đối với tất cả nền tảng số.
* Việc claim video cover này không gây ảnh hưởng đến kênh của bạn. Đây không phải là một cảnh báo vi phạm bản quyền.
Jack - J97 | Là 1 Thằng Con Trai | M/V
Là 1 Thằng Con Trai